Condicions del viatger ANVR

Diversos vaixells tenen condicions generals diferents. Això s'indica clarament al contracte. llegir aquí les condicions.

Els vaixells que naveguen segons les condicions ANVR: